De Notarisservice

Met al 77 aangesloten notariskantoren, werken wij aan verdere uitbreiding van ons netwerk.
Doordat wij collectief hypotheekakten en leveringsakten aanleveren kunnen wij desgevraagd zeer scherpe tarieven aanbieden. Mocht u van andere notariële diensten gebruik willen maken kan dit op verzoek ook tegen de scherpe tarieven die u van ons gewent bent.
Persoonlijke gegevens

Man Vrouw

Ongehuwd Gehuwd

Volgende
Gegevens aankoop

Vorige Volgende
Gegevens bij hypotheek

Ja Nee

Vorige Volgende
Notari�le passering m.b.t.Ja Nee

Vorige Volgende
Aflossing / Doorhaling

Ja Nee

Ja Nee

Vorige Volgende
Informatie Overige Notari�le Diensten

Ja Nee

Vorige Volgende
Bemiddelingsfee MarMer Taxaties

De bemiddelingsfee bedraagt � 119,- inclusief BTW. Onze factuur zal rechtstreeks aan het desbetreffende notariskantoor worden verstuurd. De notaris zal onze factuur opnemen in uw afrekennota en zorgdragen voor de betaling hiervan.

Vorige